TO JE PLÁN! Nová výstava představí budoucnost Prahy. Upravený Metropolitní plán je zveřejněn v CAMPu, vyjádřit se může i veřejnost

Nové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i náměstí. Nová výstava "To je Plán!" v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představuje od 26. dubna do 30. června nově chystaný území plán Prahy - Metropolitní plán, který zpracovává Institut plánování a rozvoje (IPR). Návštěvníci se seznámí nejen se základními principy plánu, ale především s jeho upraveným návrhem, ke kterému přímo na místě mohou podat připomínku. Upravený Metropolitní plán, ve kterém jsou zapracovány připomínky od dotčených orgánů, městských částí i veřejnosti, je po čtyřech letech zveřejněn pro tzv. veřejné projednání, kdy se k němu může veřejnost opět vyjádřit, a to i nově skrze online aplikaci či Portál Pražana.

Výstava

Návrh Metropolitního plánu byl poprvé veřejnosti představen v roce 2018 v rámci tzv. společného jednání, během něhož podávala veřejnost připomínky, ale svá stanoviska uplatnila zejména ministerstva a úřady. Teď jsou veškeré připomínky vyhodnoceny a zapracovány do aktualizované verze, která je od 26. dubna do 30. června představena veřejnosti na výstavě „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Plán se tak dostává do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého se uskuteční i další kolo připomínkování.

„Metropolitní plán Praha nevyhnutelně potřebuje. Jednak proto, že provoz toho stávajícího je neuvěřitelně drahý, ale především pak proto, aby se Praha mohla zdravě a udržitelně rozvíjet a zároveň byly mnohem lépe chráněny stávající hodnoty města, například ochrana sídlištní zeleně, kterou plán oproti tomu stávajícímu konečně bude chránit, dále ochrana charakteru a jedinečnosti jednotlivých čtvrtí a lokalit či posílení nezastavitelnosti parků i návrh mnoha nových. Úplnou novinkou je pak regulace panoramat a ochrana horizontů či dokonce výšková regulace staveb na celém území Prahy, která Praze dosud chyběla,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj, a dodává: „Základní tezí nového územního plánu je pak nerozpínání do krajiny a stanovení jasné hranice města, zároveň také efektivnější využití brownfieldů a podpora dostupného bydlení. Oproti původní verzi Metropolitního plánu z roku 2018 jsme také mnohem více posílili ochranu veřejné vybavenosti.“

„Upravený Metropolitní plán otevírá nové cesty k řešení budoucnosti Prahy z pohledu dostupnosti bydlení, rozvoje infrastruktury nebo ochrany parků. Metropolitní plán bude možné připomínkovat online prostřednictvím Portálu Pražana. Na úrovni celé České republiky je to naprosto unikátní cesta, kterou se Praha vydává, i s ohledem na pohodlí a participaci občanů,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy. „Podařilo se nám také vyjít vstříc požadavkům městských částí a spolků. Zcela nad rámec běžného postupu jsme zajistili prodloužení zákonem dané lhůty pro zveřejnění a připomínkování plánu na dvojnásobnou dobu,“ dodává Zdeněk Hřib.  

Výstava, jejímž kurátorem je architekt Martin Hejl ze studia Loom on the Moon, se koná v obou sálech CAMPu. V Černém sále se návštěvníci seznámí s pěti základními principy plánu. Přístup k tématům, jako je klimatická změna, dostupnost bydlení, veřejná prostranství nebo vybavenost města, je znázorněn pomocí podlahových projekcí. Panoramatická stěna prostřednictvím ručně malované animace rozhýbává Prahu tak, jak ji dnes známe.

Ve druhém, Bílém sále je představen samotný návrh Metropolitního plánu v aktualizované verzi. Návštěvníci se zde mohou seznámit s dokumentací, klást konkrétní dotazy pořizovatelům i zpracovatelům plánu, případně přímo na místě podat k aktualizovanému návrhu připomínku. Tu bude možné podat také prostřednictvím online aplikace až do 30. června.

„Stávající územní plán je vyčerpaný, současný rozvoj Prahy probíhá prakticky jen v územích, kde již proběhla změna územního plánu. Pořizování územních změn je velice nákladný a složitý proces, potřeba nového územního plánu je zcela zásadní, aby se tak město mohlo soustředit na koordinování zástavby v klíčových územích a na pořizování podrobnějších územně-plánovacích dokumentací,“ dodává Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy.

V rámci vystavení plánu jsou připravena i dvě samotná veřejná projednání, kde bude plán veřejnosti vysvětlen jeho autory, a to 30. května a 23. června. Cílem celé výstavy a doprovodných aktivit je plán vysvětlit co nejširší veřejnosti. Návštěvníci CAMPu tak mohou navštívit přednášky, které představí jednotlivé principy Metropolitního plánu, zajít na komentovanou procházku, kde budou vysvětleny dva fenomény plánu – zahrádkářské kolonie a sídliště či zúčastnit se komentované prohlídky výstavy.

„Již dlouhodobě se snažíme přibližovat městské plánování co nejširší veřejnosti a Metropolitní plán je jedním z nedůležitějších dokumentů rozvoje našeho hlavního města. Výstava je proto koncipována jak pro laiky, které zajímá budoucnost Prahy, tak také pro odborníky, kteří si mohou prostudovat samotnou dokumentaci. Současně plánujeme bohatý doprovodný program včetně diskuzí, které podrobně představí zásadní témata plánu a to, jak se plán od roku 2018 proměnil,“ komentuje novou výstavu Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Dále plánuje IPR spolu s hlavním městem i informační tour po městských částech, která odstartuje 9. května. Každý se tak může přijít zeptat na konkrétní dotaz i lokalitu v okolí svého bydliště. První lokalitou, kde bude umístěn již signifikantní bílý kontejner, je prostor za pražským Quadriem.

„Celkově navštívíme s naším kontejnerem 12 pražských lokalit a nově také 9 obchodních center s infopointem. Veřejnost se může přijít zeptat na jakékoliv otázky k Metropolitnímu plánu v blízkosti svého bydliště,“ dodává Petr Hlaváček.

Po veřejném projednání budou všechny podané připomínky vyhodnoceny a výsledky budou zaneseny do nové podoby Plánu. Tento proces je v kompetenci pořizovatele, tedy Odboru územního rozvoje Magistrát hl. m. Prahy. Následně mohou nastat dvě varianty – pokud nedojde k podstatným úpravám návrhu, bude Metropolitní plán v upravené podobě předložen Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení, a to v průběhu roku 2023. Pokud by byl však návrh výrazně měněn, bude se opakovat veřejné projednání a občané dostanou opět možnost se k návrhu vyjádřit, avšak pouze k jeho měněným částem.

K přiblížení Metropolitního plánu občanům je také spuštěna informační kampaň, jejíž vizuální podobu zpracovalo grafické studio 20YY Designers. Součástí komunikace jsou i videa, která mají za cíl představit jednoduchou formou Plán občanům. Ty pocházejí z dílny NICE film. Více informací o Metropolitním plánu, výstavě i doprovodném programu se dozvíte na těchto stránkách, kde také naleznete online aplikaci pro jeho připomínkování.

 

26. dubna 2022
21. listopadu 2023

Carousel vybraných článků

Metropolitní plán
24.04.2022

Nová výstava v CAMPu představí budoucnost Prahy

Nové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i náměstí. Nová výstava "To je Plán!" v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představí od 26. dubna nově chystaný území plán Prahy -...

Metropolitní plán
10.05.2022

IPR se vrací do ulic. Představí nový Metropolitní plán

Obdobně jako v roce 2018, kdy byl Metropolitní plán poprvé představen veřejnosti, zahájil Institut plánování a rozvoje (IPR) spolu s hlavním městem informační tour po městských částech. Celkově se...

Metropolitní plán
26.05.2022

Veřejné projednání návrhu Metropolitního plánu v CAMPu

Upravený návrh Metropolitního plánu je zveřejněn. Detailně se s ním seznámit můžete kromě výstavy a doprovodného programu na samotném veřejném projednání, během nějž proběhne prezentace nového...

Metropolitní plán
01.07.2022

Termín pro podávání připomínek vypršel 30. 6. 2022

K podobě nového Plánu bylo možné se v průběhu jeho pořizování vyjádřit dvakrát. Poprvé to bylo při Společném jednání o návrhu, které se uskutečnilo 27. června 2018. Podruhé v rámci Veřejného...