Informace ke školnímu sběru papíru, plastů a kovů v roce 2023

Od 1. 1. 2021 nastaly všem školám na území hl. m. Prahy, které organizují tzv. školní sběr, nové povinnosti vyplývající z nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

  • 2 minuty čtení
Sběr papíru - ilustrační obr.

Od 1. 1. 2021 nastala všem školám na území hl. m. Prahy, které organizují tzv. školní sběr, povinnost informovat společnosti, kterým škola předává papír, plasty a kovy získané v rámci tzv. školního sběru, že původcem těchto odpadů již není škola, ale hl. m. Praha. Zároveň je nutné, aby tyto odpady byly zařazeny pod katalogová čísla 200101 v případě papíru, 200139 v případě plastů a 200140 v případě kovů. Tyto povinnosti školám ukládá nový zákon o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021

Identifikační údaje nového původce, které je potřeba firmám předat jsou:

  • Název: Hlavní město Praha
  • IČO: 00064581
  • IČP (identifikační číslo provozovny): 2SKOLY
  • Adresa provozovny: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, ZÚJ: 500054, PSČ: 110 00

Upozorňujeme, že na město přechází pouze povinnost zasílání Ročního hlášení o předmětných odpadech. Veškeré další povinnosti původce odpadů, stanovené zákonem o odpadech, včetně vedení průběžné evidence o předmětných odpadech, zůstávají školám. Informaci o hmotnosti odpadů dle jednotlivých katalogových čísel, které škola převzala od žáků a studentů v rámci školního sběru a dále informaci o zařízeních, kterým byly odpady předány, zasílá škola na Magistrát hl. m. Prahy do 15. ledna následujícího roku. Závěrem ještě zdůrazňujeme, že povinnost informovat příslušné firmy, přebírající předmětné odpady o uvedených změnách nastala již v lednu 2021.

Za ohlašovaný rok 2022 je zasílání dle předchozího odstavce zajištěno opět prostřednictvím on-line formuláře. Ohlašování prostřednictvím tohoto formuláře je možné od 9. 11. 2023. Před vyplňováním si u společnosti, které jste odpady předali, zjistěte jejich „identifikační číslo zařízení“. Toto číslo začíná písmeny „CZ“ a bez tohoto údaje není možné odpady ohlásit. V odkaze vyberte rok 2022, vyplňte veškerá políčka, zaškrtněte odpady, které ohlašujete (pokud jste školní sběry v roce 2023 nepořádali, hlášení nevyplňujte), vyplňte k nim veškeré údaje a na závěr zaškrtněte „Nejsem robot“ a hlášení odešlete. Do 10 minut následně obdržíte na Vámi uvedený email potvrzení o předání těchto údajů. Ohlašovat je možné pouze v případě, že má již škola pro rok 2023 všechny školní sběry ukončené a z nich sebrané komodity předané oprávněné osobě. V případě dotazů kontaktujte odpovědnou osobu na tel. 778 479 947.

Pro úplnost uvádíme odkaz na metodické sdělení Ministerstva životního prostředí, v jehož závěru na str. 3 jsou uvedeny některé z výše uvedených informací: https://www.mzp.cz/cz/fungovani_obecniho_systemu .


Metodické sdělení "Fungování obecního systému odpadového hospodářství" - ke stažení (formát PDF, velikost 234 kB).

10. listopadu 2023
9. dubna 2024