Zavedení zpětného odběru pneumatik na sběrných dvorech HMP má úspěch

V loňském roce byl na všech sběrných dvorech hlavního města Prahy zaveden zpětný odběr pneumatik. Pro občany to znamená, že za jejich odložení již nemusí platit.

  • 1 minuta čtení
Pneumatiky na SD

Máme již k dispozici údaje za rok 2023 a zájem ze strany občanů je značný. Množství odevzdaných pneumatik vzrostlo z 257 t na 549 t. Jedná se o skvělý výsledek.

Hlavní město Praha na zpětném odběru spolupracuje se společností GREEN Logistics CZ s.r.o. Tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik. Je třeba upozornit, že možnost odevzdání odpadních pneumatik ke zpětnému odběru má určitá zákonem daná omezení.

Společnost GREEN Logistics CZ s.r.o. jako provozovatel může v souladu s právními předpisy odmítnout převzetí odpadních pneumatik v případě že:

  • z důvodu kontaminace nebo závažného poškození ohrožují zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahují přidaný odpad,
  • vzhledem k množství a typu pneumatik, či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že pocházejí od konečného uživatele (např. pneuservis/autoservis),
  • v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Odpadní pneumatiky mohou občané i nadále odevzdávat ke zpětnému odběru na jiných místech zpětného odběru zřízených společností GREEN Logistics CZ s.r.o. nebo provozovatelem kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (Eltma), zejména v pneuservisech a autoservisech na území HMP. Kompletní seznam míst zpětného odběru odpadních pneumatik je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu


Leták "Máme lepší místo pro vaše staré pneumatiky" - ke stažení (PDF, velikost 1,62 MB)

Pro více informací navštivte webové stránky: odpady.praha.eu a glogistics.cz

23. února 2024
8. dubna 2024