Aktuality z roku 2012

Rozcestník

Přehled výše uhrazených pokut udělených odborem památkové péče MHMP za správní delikty a přestupky na úseku státní památkové péče

24.04.2013 - Do srpna 2008 byla maximální výše pokut 10 000 Kč u fyzických osob, resp. 100 000 Kč u právnických osob. Od srpna 2008 je výše pokuty stanovena jednotně u fyzických i právnických osob do 2 000 000 Kč, u národních kulturních památek 4 000 000 Kč.

Oslavy 20. výročí zapsání historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

27.11.2012 - 4. prosince tohoto roku uplyne 20 let od zápisu historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Chopinova 6, čp. 1556, Vinohrady, Praha 2

01.11.2012 - Dům je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 49078/1-2250

Zahrada při objektu č.p. 355, Vlašská 9, k.ú. Malá Strana, Praha 1

29.10.2012 - Dnešní vzhled a dispozici získal dům U Tří červených růží po několika předcházejících přestavbách v letech 1752-67 a zřejmě z  této doby pocházela i úprava zahrady. Úzké vstupní průčelí s branou nenaznačuje, že se za ním skrývá jedna...

Zahrada při objektu č.p. 362, Vlašská 3, k.ú. Malá Strana, Praha 1

29.10.2012 - Dům zvaný U Štorberků (nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 39408/1-791) získal dnešní klasicistní vzhled při přestavbě dle projektu A. Kandy v roce 1844. Jedná se o nenápadnou dvoupatrovou stavbu...

Soutěž - Reklama v historickém centru Prahy

04.10.2012 - Reklama na území Pražské památkové rezervace a její vliv na charakter města.

Oprava Křižovnického náměstí

28.06.2012 - Hlavní město Praha, odbor městského investora, dokončil začátkem června 2012 opravu Křížovnického náměstí.

Ukončení výstavy Praha plná památek

12.06.2012 - Dne 8. června 2012 byla ukončena výstava soutěže "Praha plná památek".

Cestou ke zkvalitnění veřejného prostoru je reSITE

18.05.2012 - Na otázku, zda je Praha městem pro život, odpoví nový festival reSITE, kterého se zúčastní urbanisté a architekti z New Yorku, Kodaně nebo Rotterdamu.

Konference o financování památek - Máme vybráno

17.05.2012 - Pořadatelem projektu je nezisková organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s.