Vývoj problematiky vztahující se k historickému centru Prahy jako památce UNESCO

2006

 • 8. – 16. 7. 2006  účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví ve Vilniusu, Litva
  --- rozhodnutí týkající se Prahy (odkaz)

2007

 • primátor hlavního města Prahy a zástupci hlavního města Prahy se setkali s Dr. – Ing. Irene Wiese - von Ofen, 9. 1. – 10. 1. 2007
  • účast zástupce hl. m. Prahy na workshopu o historickém prostředí měst v Petrohradě (leden 2007)
 • kvůli zasedání Mezivládního výboru světového dědictví na Novém Zélandu si Centrum světového dědictví vyžádalo Zprávu o stavu světové památky UNESCO – „historického jádra Prahy“ (zasláno diplomatickou cestou)
  • společně se Zprávou zaslána informativní zpráva o zamýšlené dostavbě na Pankrácké pláni
 • hlavní město Praha zorganizovalo mezinárodní odborný seminář za účasti expertů z UNESCO a ICOMOS (Dr. – Ing. Irene Wiese – von Ofen, Michal Firestone, Wilfried Lipp - prezident ICOMOS v Rakousku, Rudolf Zunke – hlavní město Vídeň), ve dnech 16. – 17. března 2007, s názvem: Dostavba pankrácké pláně
 • 21. 6. – 2. 7. 2007  účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Christchurch, Nový Zéland --- rozhodnutí týkající se Prahy (odkaz)
 • vypracována Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú. o. p. v hl. m. Praze a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou.

2008

 • realizace společné reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a ICOMOS, ve dnech 27. 2. – 2. 3. 2008; účastníci: ředitel Centra světového dědictví UNESCO Francesco Bandarin a zástupce ICOMOS Bruno Maldoner (z Rakouska, Vídně);
 • mezinárodní seminář Trvale udržitelná správa historických měst Evropy určen odpovědným představitelům památkové péče všech hlavních evropských měst, jejichž území či památka je zapsána na Seznam světového dědictví; realizován za podpory Ministerstva kultury ve dnech 26. – 27. 5. 2008;
 • 2. 7. – 11. 7. 2008  účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Quebeku, Kanada - rozhodnutí týkající se Prahy (odkaz)
 • vypracována Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy za rok 2008 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ú. o. p. v hl. m. Praze a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou.

2009

 • mezinárodní seminář "Střešní krajina jako součást urbanistické scény ve vztahu k nebezpečí zániku identity historických měst", určený odpovědným představitelům rozhodujícím v oblasti památkové péče z evropských měst, jejichž území či památka je zapsána na Seznamu světového dědictví; realizován za podpory Ministerstva kultury ve dnech 20. – 21. 5. 2009
 • vypracována Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy za rok 2009 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v hl. m. Praze a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou
 • 22. – 30. 6. 2009 účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Seville, Španělsko

2010

 • realizace společné reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a ICOMOS ve dnech 27. – 29. 1. 2010; účastníci: zástupkyně ředitele Centra světového dědictví, vedoucí sekce pro Evropu a Severní Ameriku Mechtild Rössler a zástupce ICOMOS Paul Drury (z Velké Británie)
 • 26. 7. – 3. 8. 2010 účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Brasílii, Brazílie
 • vypracována Zpráva o stavu péče o historické centrum Prahy za rok 2010 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v hl. m. Praze a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou

2011

 • 19. - 29. 6. 2011 účast  zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Paříži, Francie
 • vypracována Zpráva o stavu péče o historické centrum Prahy za rok 2011 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v hl. m. Praze a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou

2012

 • 24.6. – 6.7.2012 účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Sankt Petěrburgu, Ruská federace

2013

 • 17. – 22. 6. 2013 účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Phnom Phenu, Kambodža

2014

 • vypracována Zpráva o stavu péče o historické centrum Prahy za roky 2012 a 2013 ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v hl. m. Praze a Ministerstvem kultury, odeslána diplomatickou cestou
 • 16. – 26. 6. 2014 účast zástupce hlavního města Prahy na zasedání Mezivládního výboru světového dědictví v Doha, Katar

2018

 

13. února 2019
9. února 2024