Sbor expertů pro památkovou péči

Seznam členů:

tajemník Sboru expertů - Ing. Ivana Síbrtová

Člen sboru Funkce
Ing. arch. Martina Bártová členka
doc. Ing. arch. Michal Hexner, CSc. člen
JUDr. Tomáš Homola člen
Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec člen
Ing. arch. Jan Kasl předseda
Mgr. Vojtěch Kašpar člen
Ing. arch. Jiří Klokočka člen
doc. Ing. arch. Radek Kolařík člen
Mgr. Karel Ksandr člen
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. členka
Ing. arch. Ondřej Šefců člen
Dr. - Ing. Irene Wiese von Ofen čestná  členka
12. května 2022
18. prosince 2023