Archeologický výzkum pravěkého rondelu v Praze – Vinoři

  • 1 minuta čtení
  • 4 fotografie
x2022_09_08

Záchranný archeologický výzkum na okraji zástavby Vinoře umožnil prozkoumat rozlehlou pravěkou stavbu. Výzkum byl vyvolán stavbou bytového domu na okraji intravilánu obce. Archeologové z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., zjistili po skrývce ornice velmi dobře zachovalý půdorys stavby označované jako rondel. Přestože rondel byl znám již od osmdesátých let 20. století, kdy se jej podařilo zachytit při stavbě inženýrských sítí, nyní je možné prozkoumat přibližně 90% jeho plochy.

Rondely představují specifickou pravěkou stavební formu, kterou definuje zejména rozlehlý příkop (nebo více příkopů) vymezujících přibližně kruhový půdorys. Příkop bývá přerušen několika vstupy. Kruhovitý půdorys doplňovaly palisády. Na vnitřní ploše se nevyskytovala žádná zástavba. V Evropě je známo kolem 200 rondelů, ale kompletně prozkoumáno bylo pouze nějakých deset. Aktuální výzkum ve Vinoři tedy má mimořádný vědecký potenciál.

Samotný zkoumaný rondel sestává z hrotitého příkopu přerušeného třemi vstupy. Příkop vymezuje kruhovitý půdorys o průměru 55 m a je přerušen třemi vstupy orientovanými k severu, jihozápadu a jihovýchodu. Vstupy jsou zvýrazněny vytažením příkopu vně půdorysu. Vnitřní stranu příkopu lemuje trojice žlábků, které sloužily jako základ palisády.

Rondely představují nejstarší monumentální stavby Evropy. Jejich tradice byla součástí několika archeologických kultur. Většina datovatelných staveb vznikla v období let 4850–4700/4600 př. n. l. Prvotní vyhodnocení archeologických nálezů z výzkumu ve Vinoři umožňuje spojit rondel s kulturou s vypíchanou keramikou (časově tedy zhruba ve výše uvedeném intervalu).

Více informací naleznete zde: https://www.arup.cas.cz/pravek-pred-ocima-na-okraji-prahy-odkryvaji-archeologove-rondel-unikatni-stavbu-z-doby-kamenne/

 

Fotogalerie

8. září 2022
8. září 2022