Automat Svět

  • 1 minuta čtení
kavarna_svet_1_jpg

Dne 7.4. 2011 proběhlo jednání ve věci rekonstrukce Světova domu za účasti vlastníka objektu Ing. Crispina, zástupců Městské části Praha 8, Oddělení státní správy památkové péče Magistrátu hl.m. Práhy a Národního památkového ústavu. Jednání bylo spojeno s obhlídkou místa. Bylo dohodnuto, že investor předloží časový harmonogram prováděných stavebních úprav. 

Vlastník kulturní památky byl upozorněn, že je povinen dodržovat podmínky z rozhodnutí Odboru památkové péče a v souladu s nimi stavbu provádět. Pro následující jednání byl předběžně stanoven termín 27.5. 2011.

29. dubna 2011
29. dubna 2011