Celková rekonstrukce Salmovského paláce

Salmovský palác, čp. 186, Hradčanské nám. 1, k.ú. Hradčany, Praha 1 - nemovitá kulturní památka

  • 1 minuta čtení
  • 1 fotografie
Salmovský palác

V těchto dnech probíhají dokončovací práce na celkové rekonstrukci Salmovského paláce, které trvaly tři roky (2008–2011).

V objektu byly zachovány  a restaurovány hodnotné prvky a  zachovány autentické konstrukce. Při rekonstrukci byly převážně použity materiály a technologie shodné s technologiemi, jakými byl palác vystavěn a dlouhodobě udržován.

Salmovský palác (Malý Schwarzenberský palác) je klasicistní trojkřídlou architekturou s čestným dvorem, vystavěnou v letech 1800–1811 údajně Františkem Pavíčkem, s použitím starších, zejména renesančních konstrukcí. Objekt, panoramaticky silně exponovaný, se uplatňuje především přísnou symetrií a rytmem okenních otvorů, sevřených výraznými horizontálními římsami a nárožní bosáží. Objekt je v Praze dosti vzácným a raným příkladem již ryze klasicistního paláce, kde se změněný vkus neprojevuje jen na vnějšku stavby, ale i interiér již postrádá monumentalizované schodiště barokního paláce, chybí i předimenzovaný hlavní sál, tolik charakteristický pro dobu baroka. Vnějšek i vnitřek je sice řešen střízlivěji, avšak nepostrádá eleganci a ušlechtilost příznačnou pro nejlepší klasicistní architekturu.

Fotogalerie

2. prosince 2011
2. prosince 2011