Fotovoltaické systémy v památkově chráněných územích hlavního města Prahy

x2022_11_16
  • 1 minuta čtení

Vzhledem k nárůstu zájmu o instalaci fotovoltaických zařízení na objekty v památkově chráněných územích hlavního města Prahy zpracoval odbor památkové péče MHMP podkladový materiál, který aktualizuje stávající rozhodovací praxi a blíže specifikuje možnosti umisťování fotovoltaických zařízení, a to s ohledem na dostupnost nových stavebně integrovaných fotovoltaických řešení, které jsou méně vizuálně rušivé a lépe se slučují se zájmy památkové péče.

Příručka ke stažení

 

16. listopadu 2022
18. dubna 2024