Grant č. 012C - Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, k. ú. Vinohrady

kostel_nejsvetejsiho_srdce_pane

Předmět grantu: restaurování žaluziových okenic ve zvonici

Grant: 450 000 Kč

PŘED OPRAVOU

17. srpna 2018
16. dubna 2024