Grant č. 067 - Vlkova 614/4, k. ú. Žižkov, Praha 3

vlkova

Předmět grantu: oprava uliční fasády

Grant: 300 000 Kč

PŘED OPRAVOU

4. října 2018
16. dubna 2024