Hlavní město připravilo Metodiku řešení detailů veřejných prostranství

  • 1 minuta čtení
x2022_09_12

Usnesením Rady HMP č. 2369 ze dne 5. 9. 2022 byla schválena Metodika řešení detailů veřejných prostranství v památkově chráněných územích hl. m. Prahy. Jde o dokument, který má přispět k lepší ochraně památkových hodnot veřejných prostranství na území hl. m. Prahy, a zároveň usnadnit architektům a projektantům nalézání takových řešení, která umožní přizpůsobit veřejná prostranství soudobému způsobu jejich užívání (kupř. v oblasti bezbariérových úprav, výsadby stromů či pobytových úprav). 

 

12. září 2022
18. dubna 2024