II. díl publikace o vesnických lokalitách Prahy

x2021_06_07
  • 1 minuta čtení

Hlavní město Praha - odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy vydal druhý a poslední díl publikace s názvem Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury II. Hlavním cílem byla aktualizace současného stavu vybraných vesnických sídel na území hlavního města. Tentokrát průzkum zahrnul 18 lokalit se snahou prezentovat maximální šíři problematiky na příkladu sídel různého původu a vývoje, stupně zachování, památkové ochrany a rovněž polohy v rámci dnešní Prahy: Butovice, Jinonice, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Řeporyje, Řepy, Vinoř; a ve zjednodušeném zpracování Čertousy, Hájek, Horní Počernice, Chvaly, Liboc, Přední Kopanina, Satalice, Velká Ohrada, Vokovice, Zadní Kopanina.

Základní metodou projektu, kterého se zúčastnili odborníci na etnografii, lidové stavitelství a historii mimo jiné z Národního památkového ústavu, Muzea hl. m. Prahy a Archivu hl. m. Prahy, se stal plošný terénní průzkum, doplněný studiem historických map stabilního katastru a dalších průzkumů. Po obsahové stránce je publikace rozdělena do několika kapitol zahrnujících základní identifikační údaje, charakteristiku krajiny a osídlení, urbanistický vývoj sídelního útvaru, charakteristiku stavebního fondu, se zaměřením na celkové zhodnocení včetně památkové ochrany a vymezení limitů rozvoje jednotlivých území.

Publikace je neprodejná, odborné a laické veřejnosti bude k dispozici především prostřednictvím knihoven. Pro vážné zájemce je k vyzvednutí po předchozím telefonickém kontaktu:  Mgr. Radka Žižková, tel. 236 00 3127, Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29.

7. června 2021
9. dubna 2024