Seznam památkově významných objektů na území hl. m. Prahy

Nové Město, Žitná 14, čp. 564

Magistrát hlavního města Prahy  - odbor památkové péče dlouhodobě pracuje na projektu vytvoření nezávislého Seznamu památkově významných objektů na území hl. m. Prahy či jejich souborů.

V Pražské památkové rezervaci i na území celé Prahy je mnoho objektů a lokalit, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, vedeném ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu, ani nejsou navrženy na prohlášení, ale jsou z hlediska památkové péče hodnotné a významně spoluutvářejí podobu a nezaměnitelný ráz pražské kulturní krajiny.

Smyslem tohoto projektu je takto specifikované památky cíleně chránit, vyzdvihnout jejich výjimečnost, a tím přispět k jejich zachování jako nenahraditelného zdroje poznání a dokladu úrovně a vývoje našeho města v minulosti. Historické stavby a památky přispívají k utváření zájmu veřejnosti o problematiku památkové péče a v nemalé míře zvyšují povědomí o tomto specifickém oboru.

Jak navrhnout zápis do seznamu památkově významných objektů na území hl. m. Prahy

 

19. ledna 2012
30. října 2023