Národní kulturní památky

Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější  součást kulturního  bohatství  národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky  a stanoví podmínky jejich ochrany.

Seznam národních kulturních památek - Památkový katalog

9. července 2018
23. května 2024