SEZNAM SLEDOVANÝCH / OHROŽENÝCH OBJEKTŮ

městská část katastr památka ÚSKP ČR č. p. č. parc. adresa
Praha 1
 
Staré Město Palácové domy U Hrobčických, Wimmerův palác a dům U modrého sloupu 38468/1-196 (č.p. 401)
38470/1-197 (č.p. 402)
38472/1-198 (č.p. 403)
401, 402, 403 493, 494, 495 Rytířská 20, 18 a 16
  Staré Město Obytný dům U Finků 38588/1-269 509 433 Havelská 7, Michalská 10
  Nové Město Masarykovo nádraží 41343/1-2047 2086, 1014 2534/2 – budova pošty Havlíčkova 2, Hybernská 13
Praha 2 Nové Město Činžovní dům 104053 564 1936 Žitná 14
  Vyšehrad Železniční stanice Vyšehrad 50534/1-2274 86 286, 287, 288 Svobodova 2
Praha 4 Braník Branické ledárny - areál 41485/1-2134 7, 238 1920/1-4 Ledařská 5, 3
  Nusle Akciový pivovar 100122 1676-7 5/1,3,4,5 Křesomyslova
Praha 5 Hlubočepy kaple Panny Marie Bolestné     617 40281/1-1349
  Hlubočepy restaurace Barrandovské terasy 44392/1-2113 165 618, 621/2, 622/1 Barrandovská 1
  Hlubočepy

areál Horův mlýn

44394/1-1355 301

1102/1, 1102/2

Do Klukovic
  Košíře Usedlost Cibulka s parkem 100573 118 1863/1, 1863/2, 1863/7 U Cibulky
  Košíře Usedlost Turbová 40361/1-1398 1066, 731 830/1, 830/2, 830/3 Jinonická
  Smíchov Trafostanice 100573   4963 Kováků, Na Zatlance
  Smíchov Činžovní dům

40343/1-1387

4, 5 3025/1, 3025/2, 3026 Štefánikova 59
  Smíchov Areál usedlosti Skalka 40357/1-1396 120 4729, 4730, 4740 Pod Skalkou
  Smíchov Lihovar Zlíchov 54858/1-2286 2584 692,693 Nádražní
Praha 9 Vysočany chladící věž, areál ČKD      100937 5 1207/49 Kolbenova
Praha 10 Královice tvrz Královice 41278/1-2002 19 18/2 K Markétě
Praha 11 Křeslice venkovská usedlost Štít 41380/1-2070 33 403, 404 Ke Štítu
Praha 13 Zadní Kopanina areál Maškův (Dolejší, Brejchův) mlýn 44124/2-2279 7, 30 202/1, 202/2, 203/1 K Zadní Kopanině
Praha 15 Petrovice zámek Petrovice 40826/1-1706 1 1 Edisonova
Praha 20 Horní Počernice zámek Čertousy 41239/1-1977 82 185 Bártlova

*seznam je průběžně aktualizován

20. ledna 2020
9. února 2024