Novostavba polyfunkčního objektu QUADRIO nad stanicí metra Národní, Praha 1

  • 1 minuta čtení
  • 8 fotografií
multifunkční komplex QUADRIO

Návrh vytváří prostorově členitou strukturu šesti objektů, která se neomezuje na pouhé vyplnění „monobloku“.Navrhovaná členitost se uplatní především v uličních a dálkových pohledech.

Pozemek je možné definovat jako zástavbu v proluce, protože se jednalo o parcelu plně zastavenou městskými domy, která byla demolována z důvodu výstavby stanice metra Národní.

Objekt je tvořen šesti samostatnými, vzájemně propojenými budovami z nichž jedna se přimyká k objektu obchodního domu Tesco a ostatní čtyři budovy vymezují svojí nárožní polohou obrys území určeného k zástavbě. Šestá budova je sevřena mezi čtveřici budov a sjednocuje tuto skupinu do jednoho prostorově členěného celku.  Meziprostor mezi budovami vytváří krytou ulici, městskou pasáž nebo obchodní galerii, spojující ulice Spálenou a Charvátovu.

Odstupy mezi jednotlivými budovami vytvářejí vnitřní atria,zastřešená nad úrovní 2NP prosklenými světlíky prosvětlujícími pasáže.Do těchto světlíků jsou integrovány prvky zeleně oživující jinak plně zastavěnou oblast. Obvodový plášť administrativní části objektu je kombinací prosklených ploch s masivními horizontálními římsami z umělého kamene. Tyto lamely jsou, při zachování soudobého architektonického výrazu objektu, určitou volnou interpretací říms a balustrád okolních historických objektů. Za jakousi „pátou“ fasádu multifunkčního komplexu je možno považovat střešní krajinu, kde jsou navrženy střešní terasy s výrazným podílem zeleně.

Na nároží Vladislavova–Purkyňova je soliterně situován bytový objekt, využívající výhledu do nového náměstí. Jeho fasády jsou tradičnější, pracující s kompozicí francouzských oken, arkýřů a balkonů. V parteru bytového domu je směrem do náměstí navržena restaurace.

S výstavbou komplexu dojde k demolici stávajícího vestibulu stanice metra Národní třída.Eskalátorový tubus z nástupiště bude zkrácen,nový vestibul metra bude umístěn v 2PP objektu s přímou návazností na obchodní plochy.Z této úrovně pokračuje trojice eskalátorů přímo na nároží ulic Spálená a Purkyňova. Cestující metra mohou procházet do okolních ulic jednak přes obchodní pasáž, nebo tímto  samostatným výstupem, který bude otevřen po celou provozní dobu metra.

Do ulice Spálené je orientováno hluboké podloubí v celé šíři průčelí, které rozšiřuje chodník v blízkosti této vysoce frekventované stanice tramvaje a kryje chodce před nepříznivým počasím.

Fasády objektů A a B mají směrem do ulice Spálená poslední podlaží ustoupené,reagují tak na rytmus ulice Spálená,kde se tento motiv objevuje u objektů České pojišťovny a paláce Olympic.

Součástí návrhu je humanizace přilehlých chodníků včetně architektonického řešení nového městského prostoru – náměstí,situovaného podél ulic Vladislavova a Charvátova.Zde vzniknou odpočinkové plochy se zelení,lavičkami a vodními prvky.

Dokončení stavby 11/2014.

Developer: CPI Národní, s.r.o.

Architekt / generální projektant: Cigler Marani architects a.s.

 

6. února 2014
30. října 2023