Kandelábr na Dražického náměstí

kandelabr
  • 1 minuta čtení

V současné době Galerie hl. m. Prahy dokončuje restaurování a plynofikaci kandelábru na Dražického náměstí na Malé Straně. Jedná se o jeden ze tří historických, památkově chráněných kandelábrů, která má ve své správě.

Litinové těleso čtyřramenného kandelábru bylo zpětně převedeno na plynové osvětlení.Kromě vlastního restaurování historického kandelábru a jeho žulového podstavce bylo nutné úzce spolupracovat s Magistrátem hlavního města Prahy při napojení na soustavu veřejného osvětlení a plynofikaci. Tato akce byla úspěšná také díky spolupráci s Pražskou Plynárenskou Distribuce a.s., která se zhostila realizace plynové přípojky na své náklady, firmou ELTODO-CITELUM s. r. o., jež se podílela na výrobě a technologii hořáků, a společností ELTODO a. s. zajišťující připojení k distribučním soustavám.

Kandelábr na Dražického náměstí na Malé Straně bude slavnostně poprvé rozsvícen v úterý 2. 12. 2014 v 18 hodin.

 

 

24. listopadu 2014
24. listopadu 2014