Konference o financování památek - Máme vybráno

Pořadatelem projektu je nezisková organizace Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

  • 1 minuta čtení
Konference o financování památek

Dne 29. 5. 2012 se koná v Praze v klášteře dominikánů konference o financování památek. Přednášky budou zaměřeny nejenom na možnosti dotací, ale také na další způsoby financování obnovy a provozu památek. Účastníci se dozvědí více např. o tom, kolik prostředků může přinést vhodně naplánovaná veřejná sbírka.

Program konference: 

09.15 – 09.30 Zahájení konference
  PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministryně kultury
  fr. Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D., provinciál řádu dominikánů
   
09.30 – 09.50   Úvod do financování památek – specifika a společná východiska
  Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
09.50 – 10.10 Jak sestavit rozpočet – oceňování stavebních a restaurátorských prací
  Ing. arch. Vladimír Soukeník, soudní znalec
10.10 – 10.30 Marketing financování památek
  Mgr. Markéta Lajdová, Synergie, o.p.s.
   
10.50 – 11.10 České centrum fundraisingu pro profesionály i začátečníky
  Jan Kroupa, České centrum fundraisingu, o.s.
11.10 – 11.30 Veřejné sbírky a možnosti on-line dárcovství v České republice
  Klára Šplíchalová, Fórum dárců, o. s.
11.30 – 11.50 Nadace a nadační fondy v České republice
  Zástupci jednotlivých nadací budou připraveni s vámi hovořit osobně.
     
   
13.30 – 13.50 Ministerské dotace / dotace EU / Finanční mechanismy EHP/Norska
  Porovnání jednotlivých možností
13.50 – 14.10 Krajské dotace na obnovu a využívání památek
  Mgr. Martin Nechvíle, Krajský úřad Libereckého kraje
14.10 – 14.30 Dotace a veřejné sbírky na portálu PROPAMÁTKY a sociální podnikání
  Ing. Aleš Kozák, Institut pro památky a kulturu, o.p.s
   
14.50 – 15.10 Adopce památek – příklad praxe adoptování kapliček
  Ing. Josef Hromek, Městský úřad Mikulov
15.10 – 15.30 Samofinancování památek – příklad praxe soukromého vlastníka
  Ing. Vladimír Lažanský, majitel zámku Chyše
15.30 – 15.50 Zkušenosti ze zahraničí – příklady z praxe
   
18.30 – 21.00 MÁME VYBRÁNO: slavností předání cen a společenské setkání v klášteře dominikánů

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny a doplňování programu konference.

Informace o konferenci vč. možnosti registrace naleznete na www.mamevybrano.cz.

 

17. května 2012
17. května 2012