Korunovační slavnosti v Praze 3. - 4. 9. 2016

x2016_07_28
  • 1 minuta čtení

K příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského, krále Zemí koruny české a císaře Svaté říše římské se uskuteční projekt "Korunovace Karla IV. českým králem", který je pokusem o rekonstrukci korunovačního řádu českých křálů.

Informace o projektu naleznete na webových stránkách:www.korunovacnislavnosti.cz

 

 

 

 

 

28. července 2016
28. července 2016