Křižíkova 72, čp. 459, Karlín, Praha 8

Křižíkova 72
  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií

Adresa:

Křižíkova 72, čp. 459, k. ú. Karlín, Praha 8

Vlastník:

Městská část Praha 8, IČ 000 63 797, Zenklova 35, 180 48 Praha 8

Popis objektu:

Řadový nárožní nájemní dům byl postaven na začátku 20. století v novorenesančním stylu, rostlinné reliéfní štukové detaily fasády jsou secesní. Nároží i fasády jsou zvýrazněny dvoupodlažními arkýři. Fasády jsou bohatě zdobené.

Úspěchy z hlediska památkové péče:

Na žádost vlastníka objektu a pod průběžným dozorem MHMP OPP došlo k opravě fasád a provedení nátěru uliční i dvorní fasády v barevnosti co nejvíce přiblížené původní. Současně s opravou fasády byla vyměněna i dožilá okna a balkónové dveře objektu za kopie, přízemní výplňové prvky byly repasovány. Rekonstrukce fasád byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. S-MHMP 16375/2011/Kou ze dne 15.3.2011.

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

16. října 2012
16. října 2012