Mezinárodní den archeologie

x2015_10_05

V sobotu 17. října 2015 se čeští archeologové již podruhé připojí k oslavám Mezinárodního dne archeologie.

  • 1 minuta čtení

Mezinárodní den archeologie je dnem, kdy různé organizace napříč celým světem společně usilují o zvýšení povědomí o archeologii tím, že veřejnosti nabízejí možnost zapojit se do různých aktivit. Především jde o oslavu archeologie a zdůraznění myšlenky, že archeologie je všude kolem nás.

V Praze budou mít návštěvníci možnost nahlédnout pod pokličku oboru hned na několika místech a na své si přijdou malí i velcí návštěvníci.

V prostorách Univerzity Karlovy (ul. Celetná 20) bude probíhat archeologický festival, kde si návštěvníci vyzkouší simulovaný terénní výzkum a jeho dokumentaci. S antropology si můžete vyzkoušet analýzu kosterních ostatků, zatímco v keramické laboratoři rekonstrukci nálezů a jejich vyhodnocení. Dále si můžete zkusit výrobu i barvení textilu, drcení obilí, stavbu modelu roubeného stavení nebo tvrdý život římských gladiátorů a legionářů. Vedle těchto zážitkových aktivit proběhnou krátké přednášky o zajímavostech a novinkách ze světa archeologie. Každý se může zeptat odborníků prakticky na cokoliv.

V Náprstkově muzeu se návštěvníci dozvědí vše o zahraničních aktivitách českých archeologů formou přednášek nebo výstav. Komentované prohlídky expozic a výstav v muzeu přiblíží kulturní prostředí oblastí, kde expedice pracují.

Archeologický ústav AV ČR přichystal pro návštěvníky ve svých prostorách řadu aktivit pro děti i dospělé, ale především všechny zve na prohlídku svých specializovaných pracovišť, kde představí využití 3D rozšířené reality v archeologii. Dále nabídne archeologickou procházku Vyšehradem.

Muzeum hlavního města Prahy na Florenci zve v odpoledních hodinách na komentovanou prohlídku úspěšné výstavy "Hroby barbarů" a svých dalších expozic (za snížené vstupné nebo prominuté vstupné pro děti).

Společnost Labrys s.r.o. ve svém centru provede návštěvníky všemi etapami archeologického výzkumu i následnými expertními činnostmi. Formou krátkých přednášek bude informovat o zajímavostech z pražské archeologie.

V Archeologickém parku Liboc pak návštěvníci budou moci v odpoledních hodinách zažít Středověkou podzimní slavnost, která jim přiblíží středověký život všední i sváteční prostřednictvím ukázek řemesel, kuchyně i dobové hudby.

Více informací naleznete na: www.denarcheologie.cz

 

5. října 2015
5. října 2015