Nové oplocení Šalounova ateliéru

č. parc. 3152/1, k. ú. Vinohrady, Francouzská, Slovenská, Praha 10

  • 1 minuta čtení
  • 5 fotografií
x2018_11_12

Popis objektu:
Oplocení pozemku parc. č. 3152/1 je součástí kulturní památky Šalounova ateliéru. Ateliér si podle vlastního návrhu nechal postavit sochař Ladislav Šaloun. K ateliéru byla roku 1934 přistavěna obytná část domu podle projektu Šalounova zetě J. Černého. Ateliér postavený ve stylu secese s prvky výtvarného směru symbolismu spolu s vilou vytváří jedinečný architektonický celek. Působivost celku dodává komponovaná zahrada, která byla rovněž provedena podle Šalounova návrhu. Oplocení předmětného pozemku tvoří masivní zděné podezdívky terasovitě kopírující terén a zděné pilíře, do kterých jsou kotvena kovová plotová pole (tvořena pásovinou obdélného průřezu a tyčovinou čtvercového průřezu) vymezená dvěma horizontálními kovovými prvky spojenými svislými příčlemi a dvěma sloupky kotvenými do podezdívky. Horní horizontální prvek je trojúhelníkovitě tvarovaný.
Památková hodnota objektu spočívá v jeho původním významu i v jeho jedinečném architektonickém, výtvarném a materiálovém provedení. Objekt je originálním uměleckým dílem a je součástí architektonického řešení Vinohrad, kde patří k významným kulturním objektům této lokality. Předmětem památkové ochrany této kulturní památky je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné, svislé nosné konstrukce a veškeré autentické konstrukce, v tomto konkrétním případě oplocení objektu, jeho zdivo, omítky, barevnost a plotové výplně.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka dotčené nemovitosti byla provedena obnova oplocení, tj. rozebrání části oplocení (čtyři pole u branky z důvodu statického poškození), nové vyzdění oplocení (podezdívka a pilíře) za použití především původního zdícího materiálu (pálené cihly, kámen, vápenocementová malta), opětovné osazení kovových výplní do původních pozic, provedení nových omítek, obnova barevnosti. Provedenou renovací byl obnoven autentický dobový vzhled oplocení a zároveň tím došlo k  estetickému a funkčnímu zhodnocení dané kulturní památky a zároveň uličního interiéru.

Fotogalerie

12. listopadu 2018
12. listopadu 2018