Objevení maleb v Klementinu

  • 1 minuta čtení
nález malby v Klementinu

Při provádění 2. etapy revitalizace Klementina v místnosti č. 317 byla v sondách odkryta historická výmalba (viz foto). Po celoplošném odkryvu bude nález vyhodnocen a bude rozhodnuto o případné prezentaci nebo o ošetření a zakrytí.  

 

 

14. října 2013
14. října 2013