Obnova hrobky na Olšanských hřbitovech

k. ú. Žižkov, Olšanské hřbitovy, Vinohradská ul., Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 2 fotografie
x2018_11_07_3

Popis objektu:
Hrobka byla zhotovena v  pojetí klasicizujícího rondokubismu podle návrhu známého architekta německého původu Josefa Zascheho a firmou italského původu Govanniho  Cianiho  v roce 1906. Byla provedena v monumentálním neoklasicistním stylu s centrální zadní kubusovitou stěnou, která se k vrcholu zvedá a tvoří tak sedlový tvar. Před zadní stěnu je předsazena hlavní architektura edikuly se sloupy a římsou. Hrobka je lemována vysokou obrubou z masivního kamene, která ji obepíná. Hrob, dutina hrobky, je krytý masívní deskou v sedlovém profilu. V čele hrobky mezi kameny ohrazení byla původně osazena kovová branka, kterou se vystoupalo po dvou stupních na vnitřní ochoz hrobky. Celá architektura nadzemní části hrobky je tesána ze dvou typů kamene, zadní část z dioritu či syenitu, přední část pak ze světlé žuly. Kámen je, až na zadní stěnu, opracována technikou pemrlování. Krycí deska do komory hrobu má navíc po obvodech dlátem sekaný „rámeček“, tzv. obrubu.
Předmětná hrobka je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany a nachází se v areálu nemovité kulturní památky Olšanské hřbitovy na č. parc. 4303, k. ú. Žižkov, Vinohradská, Praha 3. Dotčená hrobka tvoří prostředí kulturní památky a předmětem památkové ochrany je v tomto případě funerální architektura včetně řemeslných, uměleckořemeslných prvků a výtvarného řešení.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka dotčené hrobky byla provedena  celková obnova předmětné hrobky. Provedenými pracemi byl znovu obnoven autentický dobový vzhled této hrobky, čímž došlo k  estetickému a funkčnímu zhodnocení  nejen tohoto hrobového místa, ale i prostředí kulturní památky.

Fotogalerie

7. listopadu 2018
7. listopadu 2018