Oprava a nátěr fasád kostela sv. Prokopa v Braníku

kostel sv. Prokopa

kostel sv. Prokopa, k. ú. Braník, Školní, Nad Kostelem, Praha 4

  • 1 minuta čtení
  • 5 fotografií

Popis objektu:
Kostel stojí na kopci mezi ulicemi Školní a Nad Kostelem v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace a je prohlášenou kulturní památkou. Předmětem památkové ochrany je v tomto případě objekt jako celek, tzn. veškeré autentické historické konstrukce, prvky a detaily.

Kostel sv. Prokopa byl postaven v pseudorománském slohu podle projektu architekta Rudolfa Vomáčky v roce 1901. Kostelní budova byla vystavena pro nedostatek finančních prostředků bez věže, ta byla přistavěna až v roce 1904. Kostel dostal své jméno podle svatého Prokopa( 990 – 1053), kněze a poustevníka, který na výzvu knížete Oldřicha založil Sázavský klášter, ve kterém se stal opatem.Ve věži jsou nové zvony z roku 1996 jako náhrada za zrekvírované zvony během 2. světové války.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka dotčené nemovitosti byla provedena oprava a nátěr fasád čelní části kostelní budovy a přístupového schodiště. Tyto práce byly směrovány ke zlepšení stavebnětechnického stavu této části objektu a zároveň přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu tohoto novorománského objektu a tím došlo k estetickému zhodnocení nejen dané kulturní památky, ale i uličního interiéru.

Fotogalerie

3. září 2015
3. září 2015