Oprava fasády domu v Chlumově ulici na Žižkově

č. p. 222, k.ú. Žižkov, Chlumova 26, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií
Chlumova 26

Popis objektu:
Rohový činžovní čtyřpodlažní objekt byl postaven v roce 1876.  Později došlo k purizaci uliční fasády ve stylu počínající moderny. Střízlivá fasáda zdůrazněná výraznou plastickou římsou nad 3. nadzemním podlažím s plastickými prvky nadokenních frontonů nad 2. nadzemním podlažím a uměleckořemeslnými prvky (okna) výrazně utváří jeho architektonický výraz. Dům je dokladem umělecké a řemeslné zručnosti tehdejší společnosti. Uliční průčelí v původní barevnosti a plasticitě se podílí na vytváření charakteristického prostředí a atmosféry památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde se objekt nachází. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
weFasády v původním architektonickém detailu, řemeslném provedení a barevnosti mají pro vzhled stavby a pro uchování neporušeného průčelí velký význam. Barevnost má značný podíl na celkovém výrazu objektu, jde o doklad dobového estetického cítění a vysoké kvality tehdejší uměleckořemeslné práce. Proto bylo navrženo barevné řešení, které odpovídalo dobovému architektonickému řešení barevnosti fasád. Provedené práce jsou přínosem pro tento dům. Provedené udržovací práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a napomohly k estetickému zhodnocení daného objektu a i dotčeného uličního interiéru.

 

Fotogalerie

14. září 2015
14. září 2015