Oprava fasády Hybešova 11, čp. 550, k.ú. Karlín, Praha 8

Hybešova 11
  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií

Popis objektu:
Dotčený činžovní dům se nachází v památkové zóně Karlín, prohlášené vyhláškou  HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Jedná se pětipodlažní dům se sedlovou střechou a modernistickou fasádou se středním mírně vystupujícím rizalitem se dvěma arkýři jdoucími od 2.np do 4.np. Dům byl postaven ve 20. letech 20. století.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka objektu a pod dozorem MHMP OPP došlo k opravě a nátěru uliční fasády v barevnosti odvozené od původní. Rekonstrukce uliční fasády byla realizována na základě kladného závazného stanoviska MHMP OPP č.j. MHMP  245014/2008/Kou ze dne 28.8.2008.

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

24. září 2013
24. září 2013