Oprava novorenesanční fasády domu v Cimburkově ulici na Žižkově

Cimburkova 18

č. p. 600, k. ú. Žižkov, Cimburkova 18, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 8 fotografií

Popis objektu:
Čtyřpodlažní školní budova s novorenesanční uliční fasádou byla postavena v roce 1888 a je umístěna ve svažitém terénu. Uliční průčelí objektu je bohatě zdobeno plastickou štukovou výzdobou v neorenesančním duchu. Objekt je součástí pohledově exponovaného uličního prostoru městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Památková hodnota domu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí, především v dochované podobě uliční fasády a zároveň v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury tradiční blokové zástavby Žižkova. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka dotčené nemovitosti byla provedena repase oken a hlavních vstupních dveří, oprava a nátěr fasád. Před provedením prací byla barevnost uliční fasády tvořena kombinací dvou odstínů, a to světlého okru pro základní plochy a tmavé žluto-okrové barvy pro zvýraznění plastické štukové výzdoby. Nová barevnost fasády byla provedena ve světle okrovém odstínu, zjištěném sondážním průzkumem. Citlivě provedená obnova fasád s výplňovými prvky přispěla k rehabilitaci tohoto historického objektu a k uchování jeho památkové a vypovídací hodnoty.

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

22. září 2014
22. září 2014