Regenerace areálu Modřanské vinice

č.parc. 648, k.ú. Modřany, Chuchelská 6, Praha 12, nemovitá kulturní památka – viniční usedlost, areál

  • 1 minuta čtení
  • 16 fotografií
Modřanská vinice

Modřanská – takzvaná „Arcibiskupská vinice“ se nachází na jihozápadním terasovitě upraveném svahu nad křižovatkou komunikací Modřanská a Chuchelská. Celý areál vinice je jedinečným krajinotvorným prvkem Modřan a významnou historickou kulturní památkou Prahy.

Původní vinice byly částečně zdevastovány a posléze obnoveny a upraveny pro užívání českého zahrádkářského svazu. Od roku 2005 probíhá postupná regenerace areálu modřanské vinice. Objekt domku čp. 6 tzv. viniční domek byl již rekonstruován v minulých letech, nyní byla dokončena rekonstrukce dalších objektů. V rámci projektu byla vedle stávajícího viničního domu vybudována replika původní stodoly, zrealizovány opěrné stěny, oplocení areálu, nové komunikace, parkoviště a sadové úpravy včetně drobných staveb altánu a studny. Novostavba stodoly byla postavena na původním místě demolovaného vyhořelého objektu jako tvarová a rozměrová replika, s velikostí a členěním oken dle dobového popisu původního objektu, s valbovou střechou s keramickou krytinou z bobrovek. Novostavba zahradního altánu byla realizována dle tvaru a rozměrů původního, dnes už neexistujícího domku hlídače v horní části vinice, s nosnou konstrukcí i krovem z dřevěných trámů, s krytinou z keramických bobrovek. Oplocení a opěrné zdi na severní a východní straně areálu je řešeno ocelovými sloupky a pletivem, oplocení do ulice Chuchelské je řešeno zděnými omítanými sloupky a podezdívkou, s dřevěnými výplněmi, oplocení do Modřanské ulice bylo repasováno. Součástí realizovaných prací je i výsadba nových stromů, včetně obnovy ovocného sadu.

 

 

25. listopadu 2014
25. listopadu 2014