Soutěž - Reklama v historickém centru Prahy

Reklama v historickém centru Prahy

Reklama na území Pražské památkové rezervace a její vliv na charakter města.

  • 1 minuta čtení

Soutěž byla zastavena z důvodu malé účasti.

 

Soutěž „Reklama v historickém centru Prahy“ motivuje občany k sledování reklam na veřejném prostranství, přivádí je také k dialogu o vhodnosti reklam a jejich umístění.

Soutěž je koncipována tak, aby občané města byli zapojeni do vnímání veřejného prostoru Pražské památkové rezervace. Na webové stránky odboru památkové péče mohou zasílat vlastní fotografické snímky, které doplní popisem. Během průběhu soutěže bude odbor památkové péče uveřejňovat tyto fotografie v rámci propagace soutěže na svých webových stránkách v oddílu věnovaném reklamě.

Přihlašování soutěžních fotografií

4. října 2012
4. října 2012