Rekonstrukce areálu Vršovické vodárny v Michli

x2019_04_17

č.p. 365, k.ú. Michle, Hanusova 5, Praha 4

  • 1 minuta čtení
  • 32 fotografií

Popis areálu:
Areál vodárny byl postavený podle návrhu Jana Kotěry v letech 1906–1907, je ztvárněn v novém moderním stylu. Jednoduchost a funkčnost je zde povýšena na výrazový prostředek, umocněný použitím neomítnutých cihel - prvku, který Kotěra úspěšně použil i na jiných stavbách. Areál vodárny byl dále upravován v průběhu 20. a 30. let 20. století. Jednalo se o vodárnu zásobující Vršovice, provozně byla úzce spojena s přečerpávací stanicí v Braníku. Do areálu patří vodárenská věž, domek strojníka, domek strojovny, starý vodojem se svými technickými objekty, plochy zeleně, ovocný sad a betonové oplocení. Při S a SV hranici komplexu se nacházejí mladší přízemní objekty. K vodárenské věži je směrována komunikace, která byla lemována stromovou alejí. Areál bývá označován jako Vršovická vodárna Na Zelené lišce. Jedná se o hodnotnou architekturu české moderny. Vodárenská věž je jedna z prvních staveb svého druhu v Čechách, pojatá v novém moderním duchu. Vyznačuje se jednoduchou elegancí, která byla ještě zvýrazněna alejí topolů na přístupové cestě. I když věž dnes už neslouží svému účelu, stala se výraznou dominantou okolí a skutečnou kulturní i technickou památkou. Všechny objekty v areálu jsou provedeny s důrazem na detail, v režném zdivu, v barevném souladu. Areál je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
V rámci rekonstrukce areálu jsou postupně upravovány a opravovány jednotlivé objekty v areálu. Významným počinem je zejména oprava pláště podzemního a věžového vodojemu, spočívající v technickém a architektonickém řešení detailů pláště podzemního vodojemu a schodiště věžového vodojemu s postranními zídkami. Práce zahrnovaly zejména čištění lícových cihel, pískovce a žulových schodů, barevnosti glazury na tvarovkách, úpravy povrchů a spárování cihel a glazovaných tvarovek, spárořezu atiky podzemního vodojemu, cihlového zdiva pilířků schodiště věžového vodojemu, nová luxferová okna podzemního vodojemu a doplnění kovových dveří a obnovení původní barevnosti. Součástí další etapy byly opravy soklu a portálu věžového vodojemu. Došlo k jejich omytí, odstranění náletové zeleně, odstranění nefunkčních a neestetických oprav, doplnění prvků a ploch a retuši. Restaurovány byla také vchodové dveře a opraveny kovové částí. Dalšími pracemi byla opravy interiéru podzemního vodojemu. Provedené udržovací práce obnovily autentický dobový výraz objektu a zároveň byl esteticky zhodnocen nejen daný objekt, ale i dotčený areál. Provedenými pracemi došlo k funkčnímu, technickému a estetickému zhodnocení. Obnova tohoto areálu je významným přínosem pro obnovu historického jádra dotčené městské části.  

Fotogalerie 2

Fotogalerie 3

Fotogalerie 4

Fotogalerie 5

17. dubna 2019
17. dubna 2019