Rekonstrukce činžovního domu v Orelské ulici

x2019_07_10

č. p. 628, k. ú. Vršovice, Orelská 10, Na Spojce 12, Praha 10

  • 1 minuta čtení
  • 5 fotografií

Popis objektu:
Nárožní pětipodlažní činžovní dům byl postaven na počátku 20. století. Uliční průčelí je členěné římsami, pilastry, ornamentálním dekorem v omítce a figurálním reliéfem na nároží, zachycujícím sv. Huberta s jelenem. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a materiálovém pojetí a zároveň v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku i slohovém období a je pevnou součástí architektonického řešení dané lokality. Objekt je v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice, kde předmětem památkové ochrany jsou charakter, architektura objektu, jeho exteriér, veřejný interiér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníka tohoto nárožního objektu byla provedena celková rekonstrukce domu (půdní vestavba, obnova střešní krytiny, vestavba výtahu a parkovacích zakladačů, provedení balkónů na dvorní fasádě ve 2. - 5. NP, změny dispozičního uspořádání bytů, rehabilitace veřejného interiéru). V uličních fasádách byla osazena nová dřevěná špaletová okna a dřevěné vstupní dveře, které byly provedeny dle historického vzoru vzorů. V uličním průčelí byla obnovena štuková výzdoba, ornamentální dekor v omítce ve 2. NP a barevnost fasád. Provedenými pracemi došlo jak k funkčnímu, tak k estetickému zhodnocení tohoto nárožního objektu. Byl obnoven nejen autentický vzhled tohoto domu, ale i vzhled dotčeného uličního interiéru.

 

Fotogalerie

10. července 2019
10. července 2019