Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Negrelliho viadukt

k.ú. Karlín, Nové Město, Holešovice, Praha 8

  • 1 minuta čtení

nemovitá kulturní památka, R.č.Ú.s. 47337/1-1554
památková zóna Karlín, památková zóna Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice
ochranné pásmo Pražské památkové rezervace v hl. m. Praze

Popis objektu
Kamenný viadukt postavený v letech 1846-1850 vede z Karlína přes ostrov Štvanici do Holešovic v celkové délce 1 110 metrů. Šířka mostu určeného pro dvoukolejnou trať je 7,6 metru, most má celkem 85 kleneb, z nichž 76 je polokruhových, ostatní byly segmentové. Viadukt propojuje nádraží Praha - Bubny s Masarykovým nádražím. Na projektu stavby se podílel Jan Perner, po jeho smrti samotnou stavbu řídil inženýr Alois Negrelli. Ve své době šlo o jednu z nejkrásnějších železničních staveb v Evropě.  Viadukt byl postupně dostavován a upravován, při novodobých úpravách Bubenského nádraží a Křižíkovy ulice byly oblouky nad komunikacemi sneseny a nahrazeny železobetonovými nosníky o trojnásobném rozponu. Přes úpravy řady úseků Negrelliho železničního viaduktu je dodnes celé dílo ojedinělou stavební památkou. V době svého vzniku byl most dobře viditelný, později jej obklopily domy až k těsné blízkosti. Volná místa pod mostními oblouky byla s rostoucím průmyslem zaplněna řemeslnickými dílnami a speditérskými firmami. V roce 1871 most doplnil na jižní straně karlínský spojovací viadukt pro přímé spojení Buben a Libně. Jeho klenby jsou z kamene a cihel. Obsahoval také dva železné nýtované příhradové mosty. Mostní pole nad ulicí Pernerovou bylo v roce 1951 nahrazeno moderní svařovanou ocelovou konstrukcí se spřaženou železobetonovou deskou mostovky. Druhé pole nad ulicí Prvního pluku bylo obnoveno v roce 1936. V druhé polovině 19. století si položení třetí, posunovací slepé železniční koleje na předmostí vynutilo náhradu původního kamenného zábradlí úzkým zábradlím ocelovým. V přemostění Křižíkovy ulice byly v letech 1952–1954 pro zlepšení průjezdnosti motorových vozidel tři mostní oblouky zbořeny a proluka byla přemostěna trámovými překlady z předpjatého betonu. V roce 1981 byl podobný zásah proveden i na holešovické straně, nad Bubenským nábřežím.

Příprava rekonstrukce
Celková obnova Negrelliho viaduktu, která bude probíhat v letech 2015 - 2016, bude spočívat v rekonstrukci železničního spodku a svršku, mostů, trakčního vedení, sdělovacích, zabezpečovacího a energetického zařízení, ve spárování, injektáži a dalších oprav kamenného zdiva a dalších úprav. Ve věci rekonstrukce viaduktu, zkapacitnění úseku mezi železniční stanicí Praha Bubny a železniční stanicí Praha Masarykovo nádraží, vydal MHMP OPP závazné stanovisko k dokumentaci pro územní řízení v roce 2010, k dokumentaci pro stavební povolení v prosinci 2014.

 

17. prosince 2014
17. prosince 2014