Rekonstrukce uliční fasády domu Kubelíkova 24

č. p. 1125, k. ú. Žižkov, Kubelíkova 24, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 4 fotografie
Kubelíkova 24

Popis objektu:
Řadový pětipodlažní činžovní dům s eklektickou uliční fasádou, bohatě zdobenou štukovými prvky, byl postaven na počátku 20. století. Památková hodnota tohoto objektu spočívá v jeho dochovaném architektonickém a výtvarném pojednání, především v dochované podobě uliční fasády, tvaru střechy a zároveň v jeho sourodém začlenění do jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století.
Z hlediska památkové péče má fasáda s dochovanými architektonickými detaily dokumentární a vypovídací hodnotu, která dokládá uměleckou a řemeslnou zručnost tehdejších společnosti. Uliční průčelí v původní barevnosti a plasticitě se zároveň podílí na vytváření charakteristického prostředí a atmosféry památkové zóny.
Objekt se nachází v památkové zóně Vinohrady, Žižkov, Vršovice  a předmětem ochrany jsou v tomto případě charakter, architektura objektu, jeho exteriér, řemeslné a uměleckořemeslné prvky.

Úspěchy z hlediska památkové péče:
Na žádost vlastníků objektu byla provedena rekonstrukce uliční fasády, tj. oprava poškozených omítek, štukových prvků a nátěr fasády v barevnosti, zjištěné sondážním průzkumem. Provedené práce přispěly k obnovení autentického dobového vzhledu domu a tím došlo k  estetickému zhodnocení nejen daného objektu, ale  i dotčeného uličního interiéru. 

 

Fotogalerie

28. července 2016
28. července 2016