Restaurování jezdecké sochy Jana Žižky na Vítkově

  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií
Jezdecká sochy Jana Žižky na Vítkově po restaurování

Před budovou Národního památníku na Vítkově byla dne 24. října 2011 slavnostně odhalena nově restaurovaná jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova. Autorem bronzové sochy je ak. soch. prof. Bohumil Kafka, který na modelu sochy pracoval od roku 1930 až do své smrti v roce 1942. Socha byla odlita přibližně ve 40 dílech mezi léty 1947-49 ve slévárně V. Maška v Karlíně, k odhalení sochy však došlo teprve v roce 1950. Celková váha sochy i s plintem činí 16 200 kg. Stabilitu sochy zajišťuje výztuha tvořená železobetonovou konstrukcí kotvenou do železobetonové kostry soklu a podzemí. Socha je vysoká 9 m a dlouhá 9,5 m. Bronzové sousoší je osazeno na mohutném kamenném podstavci.

Restaurování sochy prováděli restaurátoři z buštěhradské firmy Pasířství Houska & Douda. Na základě velmi podrobného průzkumu byl vypracován restaurátorský záměr. Restaurování sochy bylo navrženo s maximálním ohledem na původní výtvarně-materiálové a konstrukční řešení. Původně se počítalo s daleko razantnějším zásahem, demontáží celé sochy. Průzkum však ukázal, že železobetonová konstrukce je v relativně dobrém stavu a není třeba ji bourat. Restaurátoři vyměnili veškerý spojovací materiál za nerezový a na doporučení statika byly přidány některé výztuže do těla koně. Některé části sochy musely být demontovány, důvodem byla výměna šroubů na všech spojích. Opraveny byly také všechny defekty bronzového pláště. Při restaurování jeho povrchu bylo důležité odstranit pokud možno všechny prvky, které zabraňují přirozenému vyvinutí patiny. Závěrečná fixace povrchu bronzového pláště byla provedena včelím voskem a následným zaleštěním. Restaurovány byly i všechny kamenné prvky pomníku včetně soklu.

Fotogalerie

Fotogalerie 2

1. listopadu 2011
1. listopadu 2011