Semináře OPP: Žádost o o dotaci NA PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÉ OBJEKTY PRO ROK 2022

Škoduv Palác
  • 1 minuta čtení

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ SEMINÁŘE NA TÉMA: „JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI HL. M. PRAHY - PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ PRO ROK 2022"

TERMÍNY A ČAS KONÁNÍ

23. 6. - od 15:00 hodin
13. 7. - od 13:00 hodin
17. 8. - od 13:00 hodin
7. 9. - od 13:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ

Zastupitelský sál Nové radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1
1. patro, místnost 128

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. zahájení semináře zástupcem hl. m. Prahy / zástupcem odboru památkové péče MHMP
  2. informace o Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2022:
  • informace o pravidlech Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2022
  • informace o povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o dotaci včetně doložení dokladů při vyúčtování dotace
  • informace o zpracování položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací pro podání žádosti o dotaci na rok 2022 (příspěvek soudního znalce)
  • informace o elektronickém formuláři pro podání žádosti o dotaci na rok 2022 (věci nemovité a movité)

     3. dotazy a diskuse

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (45 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA 
E-MAILOVÉ ADRESE: 
jitka.kyselakova@praha.eu NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916.


9. června 2021
23. května 2024