Seminář OPP na téma: Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016

Škoduv Palác
  • 1 minuta čtení

TERMÍN KONÁNÍ:           15. 9. 2015 a 5. 10. 2015, VŽDY OD 9:00 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ:              ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 29/35, PRAHA 1, 2. PATRO, MÍSTNOST 201

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. prezentace účastníků semináře
2. úvodní slovo ředitele odboru památkové péče
3. vyhlášení grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016:

  • informace o změnách v Zásadách pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů na rok 2016
  • informace o povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o grant včetně doložení dokladů při vyúčtování grantu
  • informace o zpracování položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací pro podání žádosti o grant na rok 2016
  • informace o elektronickém formuláři pro podání žádostí o grant na rok 2016 (věci nemovité a movité)

4. dotazy a diskuse
5. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (90 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916

Bližší informace o programu semináře (+ jak podat žádost o grant) naleznete v této a také nabízíme prezentaci z přednášky soudního znalce.

 

26. srpna 2015
26. srpna 2015