Seminář OPP: "Žádost o o dotaci NA PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÉ OBJEKTY PRO ROK 2021"

Škoduv Palác
  • 1 minuta čtení

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ SEMINÁŘ NA TÉMA: „JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI HL. M. PRAHY - PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2021"

TERMÍN KONÁNÍ:   16. 7. 2020 OD 14:30 HOD.
MÍSTO KONÁNÍ:   ZASTUPITELSKÝ SÁL NOVÉ RADNICE, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2, 110 01 PRAHA 1 – I. PATRO, MÍSTNOST 128

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. zahájení semináře zástupcem hl. m. Prahy / zástupcem odboru památkové péče MHMP
  2. informace o Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021:
  • informace o pravidlech Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021
  • informace o povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o dotaci včetně doložení dokladů při vyúčtování dotace
  • informace o zpracování položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací pro podání žádosti o dotaci na rok 2021 (příspěvek soudního znalce)
  • informace o elektronickém formuláři pro podání žádosti o dotaci na rok 2021 (věci nemovité a movité)

3. dotazy a diskuse
4. ukončení semináře

KAPACITA SEMINÁŘE JE OMEZENA (50 MÍST) A ÚČAST JE MOŽNÁ POUZE PO REGISTRACI NA E-MAILOVÉ ADRESE: jitka.kyselakova@praha.eu  NEBO NA TEL. ČÍSLE 236 002 916.

 


 

1. července 2020
1. července 2020