Seminář OPP na téma: „JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI HL. M. PRAHY - PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2020"

Škoduv Palác

OZNÁMENÍ

  • 1 minuta čtení

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PŘIPRAVILO PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ SEMINÁŘ NA TÉMA: „JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI HL. M. PRAHY - PROGRAM PRO VLASTNÍKY PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÝCH OBJEKTŮ V ROCE 2020"

TERMÍN KONÁNÍ:   31. 7. 2019 OD 14:30 HOD.


MÍSTO KONÁNÍ:     ŠKODŮV PALÁC, JUNGMANNOVA 29/35, PRAHA 1, 2. PATRO, MÍSTNOST 201

PROGRAM SEMINÁŘE:

  1. zahájení semináře zástupcem hl. m. Prahy / zástupcem odboru památkové péče MHMP
  2. vyhlášení dotačního Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2020:
  • informace o změnách v pravidlech Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2020;
  • informace o povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o dotaci včetně doložení dokladů při vyúčtování dotace;
  • informace o zpracování položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací pro podání žádosti o dotaci na rok 2020 (příspěvek soudního znalce);
  • informace o elektronickém formuláři pro podání žádosti o dotaci na rok 2020 (věci nemovité a movité);

3. dotazy a diskuse
4. ukončení semináře

 

!!! KAPACITA SEMINÁŘE JE NAPLNĚNA!!!
- další termín semináře plánuje OPP MHMP uskutečnit v září 2019, přesný termín bude upřesněn.
- můžete využít osobní /telefonické konzultace u grantových  specialistek:
Jarmila Střeláková (civilní objekty), Ing. Jitka Kyseláková (církevní objekty, movité kulturní památky)

 

 

20. června 2019
20. června 2019