Slavnostní koncert ke Dni veteránů - Modlitba naděje

x2018_11_05_1
  • 1 minuta čtení

100 let ČSR a "Den veteránů" - Juraj Filas Oratio Spei (Modlitba naděje - mše za zemřelé)

Provedení hudebního díla Juraje Filas - Oratio Spei (Modlitba naděje) - mše za zemřelé pro soprán, tenor, baryton, smíšený sbor a orchestr při příležitosti 100 let česko-slovenské státnosti a uctění Dne veteránů s doprovodným programem. Rok 2018 je rokem významných výročí  v dějinách našeho státu. Především je to obnovení české státnosti a vzniku česko-slovenské vzájemnosti  v rámci nového státního uskupení - Československé republiky. Na základě těchto skutečností chceme  široké veřejnosti představit projekt s významným duchovním přesahem. V tomto smyslu se nám jeví v různě se protínajících symbolikách uvedení díla významného slovenského skladatele Juraje Filase Oratio Spei (Modlitba naděje) v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě jako nesmírně důstojné a působivé. Provedení tohoto monumentálního díla je cíleně směrováno k datu 11. 11. 2018, kdy je každoročně připomínán Den veteránů.  Filharmonie Hradec Králové se proto spojila s obecně prospěšnou společností Post Bellum, která je spolupořadatelem této akce především v oblasti propagace a prezentace tohoto projektu. Post Bellum je veřejně známa jako spolutvůrce projektu Paměti národa a řady dalších vzdělávacích projektů moderní historie. A právě zakomponování pamětnických vzpomínek do monumentálního hudebního díla bude připomínat syrovou autenticitu doby nedávno minulé směřující k naději do budoucna.

Koncert je grantem hlavního města Prahy.

5. listopadu 2018
5. listopadu 2018