Slavnostní předání cen soutěže Moje Praha 20 let

logo soutěže 20 let
  • 1 minuta čtení
  • 11 fotografií

Dne 11. července 2013 ve 12 hodin bylo ukončeno hlasování v soutěži Moje Praha 20 let. Jednalo se o interaktivní fotosoutěž na portálu www.mojepraha20let.cz, která se konala u příležitosti loňského 20. výročí zápisu historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Spuštěna byla 11.12.2012 a spočívala v nahrání dvojice fotografií stejného místa – před dvaceti lety a nyní – na webový portál soutěže. Fotografie se mj. promítly v interaktivní mapě Prahy. O výsledku hlasovali (pouze) sami návštěvníci portálu.

Ve čtvrtek 18. července proběhlo pod záštitou náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Václava Novotného v rezidenci primátora hl. m. Prahy slavnostní předání cen výhercům za účasti radní hl. m. Prahy Mgr. Ludmily Štvánové, zástupců Magistrátu hl. m. Prahy a technického správce soutěže, společnosti Web Design Studio Praha. První cenu (letecký zájezd do evropské partnerské metropole s památkou UNESCO – Paříže) vyhrál pan Pavel Fišer.

Soutěžní fotografie budou i nadále dostupné na portálu soutěže, kde bude umístěna reportáž ze slavnostního předávání cen.

Fotografie výherců naleznete zde.

 

22. července 2013
22. července 2013