Oprava havarijního stavu věží kostela sv. Antonína v Holešovicích

kostel sv. Antonína
  • 1 minuta čtení
  • 2 fotografie

V říjnu 2012 byla dokončena oprava havarijního stavu (poškozených částí) břidlicových střech na jedné (na fotografii vlevo) z věží kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí v Praze 7 včetně opravy klempířských prvků v mědi. Byla provedena obnova zlacených prvků. Na opravu věže byl poskytnut grant MHMP.

Kostel sv. Antonína byl postaven v letech 1908 – 1912 v neogotickém slohu podle návrhu stavitele Františka Mikše. Trojlodí je ukončeno pětibokým kněžištěm, západní průčelí má po stranách dvě hranolovité věže, ukončené stanovými střechami s poměrně náročnými detaily a kryté břidlicovou krytinou. Památková hodnota stavby spočívá zejména v začlenění do urbanistické struktury blokové zástavby památkové zóny, v dokumentaci typu sakrální architektury své doby a v působení stavby jako solitérní lokální dominanty.

 

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

22. listopadu 2012
22. listopadu 2012