Tištěná verze Management plánu ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy

x2022_01_05
  • 1 minuta čtení

Management plán ochrany světového kulturního dědictví Historického centra Prahy - část 001  je plán správy a nakládání s památkou (statkem) Světového dědictví. V tomto dokumentu je přesně uveden způsob, jímž má být mimořádná univerzální hodnota (outstanding universal value) statku chráněna, pokud možno za použití mechanismu spoluúčasti. Cílem MgP je zaručit účinnou ochranu památky pro současné a budoucí generace.

Více informací a digitální verze Management plánu je ke stažení na https://pamatky.praha.eu/jnp/cz/unesco/management_plan/index.html.

Nyní je pro zájemce k dispozici také tištěná verze dokumentu na Odboru památkové péče MHMP v Kanceláři památky světového dědictví.

5. ledna 2022
9. dubna 2024