Velká Praha 1922-2022. Zrození velkoměsta

  • 1 minuta čtení
x2022_08_25

Podnětem k připravované výstavě je sté výročí hlavního města Prahy, které vzniklo na základě zákona č. 114/1920 Sb. n. a z. a prováděcích nařízení vlády připojením 37 obcí a osad k 1. lednu 1922. O rok později vládním nařízením byla Praha rozdělena do 13 obvodů. Tyto události odstartovaly prudký růst hlavního města ve všech směrech až k dnešním dnům, kdy je Praha uznávanou světovou metropolí.

Cílem výstavy 100. výročí Velké Prahy je seznámit pražskou, českou i zahraniční veřejnost s prudkým a všestranným rozvojem, který nastal po podpisu Velké Prahy. Jen rozloha z původního královského hlavního města Prahy se přičleněním takřka čtyř desítek obcí zvětšila mnohonásobně. Na rozloze 171,64 km² tak žilo 676 000 obyvatel.

Výstava chce ukázat, co vše se za uplynulých 100 let s hlavním městem Praha stalo. Jak rostlo, jak se měnilo, které směry a tendence a kdy převažovaly v jeho rozvoji. Záměrem je prezentace živého organismu. Jinými slovy – mnohovrstevnaté reality v dobových souvislostech politickými počínaje, přes ekonomické, společenské, mezinárodní, kulturní, sportovní a další. Oficiální web akce

Výstava proběhne v termínu 14. 9. - 9. 10. 2022 v čase 11:00-19:00 ve Výstavní síni Mánes

Prague City Tourism pro výstavu připravil  vycházky s průvodcem, které navazují na tematické panely nebo přednášky. Vycházky jsou nabízeny v rámci vycházek Pražské vlastivědy. Předprodej vycházek je na e-shopu Vlastivědné vycházky - Eshop (prague.eu). 

25. srpna 2022
18. dubna 2024