Vyhlášení Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2023

Škoduv Palác
  • 1 minuta čtení

Usnesením Rady HMP č. 1491 ze dne 13. 6. 2022 byl schválen a vyhlášen Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2023.

Dotace vlastníkům památkově významných objektů jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v památkových rezervacích a  v památkových zónách v hlavním městě Praze, na restaurování movitých kulturních památek na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.

Dále se poskytují dotace vlastníkům památkově významných objektů na stavební a restaurátorské práce související s odstraněním graffiti maleb a se zajištěním antigraffitových nátěrů (tyto práce musí být výslovně uvedeny v závazném stanovisku OPP MHMP).

Více informací naleznete na záložce Dotace -  sekce  Program pro památkové objekty

15. června 2022
15. června 2022