Výměna oken v bytovém domě na Vinohradské ulici

Vinohradská 128

č.p. 1783, k.ú. Vinohrady, Vinohradská 128, Praha 3

  • 1 minuta čtení
  • 6 fotografií

Vlastník :
Společenství vlastníků jednotek v domě Vinohradská 128/1783, Praha 3,

Popis objektu :
Dotčený nárožní dům postavený v letech 1920-21 podle plánů Bohumila Slámy, Jaroslava Pelce a Václava Vejrycha, ve střídmém národním slohu, je součástí městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice. Objekt je součástí uzavřeného bloku domů s jednotným výrazem, postaveného na základě architektonické soutěže a uplatňuje se zejména v blízkých pohledech a průhledech Vinohradskou ulicí.  Stávající okna v uličních fasádách jsou špaletová dvojitá šestikřídlá,  v uličním nároží zalomená, vnější horní křídla jsou členěna subtilními příčkami. Na balkónech jsou šestidílná okna s balkónovými dveřmi s nadsvětlíkem odděleným poutcem. Balkónové dveře jsou v horní polovině prosklené, dolní polovina  jsou členěna dvěma vpadlými výplněmi s dobovým mosazným kováním.

 Úspěchy z hlediska památkové péče :   
V souladu s rozhodnutím MHMP OPP byla vyměněna okna a balkónové dveře uličních  fasád nárožního domu. Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu původních oken neumožnňujících repasi, bylo možno přikročit k jejich výměně. Okna  a balkónové dveře na uliční fasádě byla vyměněna za kopie  původních, tj. za dřevěná špaletová dvojitá včetně vnitřních křídel. Nová okna a balkónové dveře zachovávají  profilací rámů, členění a způsobem otvírání.  Zachovány jsou dělící příčle horních křídel ve stávajícím profilu, dřevěné okapničky horního a dolního křídla oken. Osazení izolačních dvojskel ve vnějších křídlech nezpůsobuje šířkovou a tvarovou změnu okna na jeho vnější straně, zvětšení profilu je provedeno do hloubky. Původní kování bylo nahrazeno odpovídajícími kopiemi.

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie 2

20. října 2014
20. října 2014