Zahrada při objektu č.p. 355, Vlašská 9, k.ú. Malá Strana, Praha 1

Dnešní vzhled a dispozici získal dům U Tří červených růží po několika předcházejících přestavbách v letech 1752-67 a zřejmě z  této doby pocházela i úprava zahrady. Úzké vstupní průčelí s branou nenaznačuje, že se za ním skrývá jedna z nejpůvabnějších staveb na severním svahu Petřína, jejíž raně barokní základ byl vrcholně barokně upraven. Na hlavní budovu navazují levé dvorní a zadní křídlo, která vymezují lichoběžníkový dvorek, otvírající se na západní straně do malé terasové zahrady.

  • 1 minuta čtení
  • 8 fotografií
Vlašská 9

Na zahradu se vstupuje po půlkruhovém schodišti s opěrnými zdmi po obou stranách ukončenými balustrádou s plastikami umístěnými na sloupcích. Jasně je patrný i nástup malým kamenným schodištěm s balustrádou na obou stranách na opěrných zdech druhé vyšší terasy, na mezisloupcích jsou umístěny vázy s maskaróny. Balustráda i sloupky ukončující obě schodiště jsou opatřeny vázami. Na západní ohradní vysoké zdi je patrné členění pilastry v omítce a na první římse zdi jsou umístěny opět vázy s maskaróny, vázy jsou umístěny i v záhonech na druhé terase. Na horní (druhé) terase je rovněž umístěna plastika pozdějšího původu pod jírovcem u vysoké opěrné zdi. Tato terasa je ukončena směrem východním novodobým malým přímým schodištěm v nízké opěrné zídce z lomového kamene se vstupem na třetí terasu, která však nebyla součástí úprav. Opěrné zdi směrem západním a severním jsou omítané, zakončené korunou z pálených tašek a prejzů.

Před rekonstrukcí byla původní barokní kompozice zahrady částečně setřená pozdějšími úpravami, ale díky dochovaným stavebním a uměleckým prvkům byla stále jasně čitelná. Stav zahrady byl průměrný, stavební prvky vykazovaly jistou míru poškození, vyplývající zejména ze zanedbání údržby.

V letošním roce byla ukončena celková rekonstrukce a revitalizace zahrady. Určujícím prvkem pro rekonstrukci byly dochované stavební a dekorativní prvky z doby baroka a zahrada je obnovena v jednoduché úpravě barokního stylu.

Fotogalerie

Fotogalerie 2

29. října 2012
29. října 2012