Aktuální stav životního prostředí v Praze

V rámci této stránky přinášíme v současnosti informace o aktuální kvalitě ovzduší na měřicích stanicích v Praze a zároveň další případné výstrahy a upozornění souvisejících se životním prostředím vyhlášené aktuálně pro území hl. m. Prahy (např. zákaz rozdělávání ohně, vyhlášení stupně povodňové aktivty aj.).

Podrobné informace o výstrahách souvisejících s počasím a hydrologií naleznete na stránkách ČHMÚ (https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html) a také na stránkách Bezpečnost.Praha.eu https://bezpecnost.praha.eu/. V budoucnu předpokládáme rozšíření informací na této stránce i o další témata.

Oznámení

Zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech v Praze je prodloužen (TZ HMP z 14. května 2024)

Aktuální výstrahy a upozornění (zhoršená kvalita ovzduší, povodňové stavy, zákazy rozdělávání ohně apod.)

Carousel vybraných článků

Aktuální kvalita ovzduší v Praze